Олон улсын үзэсгэлэн, хурал чуулган

Доорх үзэсгэлэнгүүдэд оролцож буй Монгол оронд хөрөнгө оруулах сонирхолтой хувь хүн болон албан байгууллагуудтай бид хэзээд уулзаж ярилцахад бэлэн ба хэрвээ та бидэнтэй уулзалт зохион байгуулахыг хүсвэл бидэнтэй доорхи үзэсгэлэн болон хурал чуулган дээр уулзалт зохион байгуулах боломжтой.

Бидний байнга оролцдог олон улсын үзэсгэлэнгүүд:

  • PERE
  • MIPIM Cannes
  • MIPIM Asia
  • Sovereign Man
  • REIW
  • Mongolia Investment Summit in London
  • Mongolia Investment Summit in Hong Kong
  • Invest Mongolia Frontier's Conference In Ulaanbaatar
  • Invest Mongolia Frontier's Conference in Tokyo